Christian Borch møtte en overfylt Gjøvikhall

Flere hundre opplevde å høre en av nestorene i norsk journalistikk på Pensjonistuniversitetet i Gjøvik. I foredraget om «Europas skjebnetime» tok Christian Borch for seg de varige verdiene og moderne ukultur. Han snakket om de skjebnesvangre valgene Europa står overfor, truet som kontinentet er av splittelse, ny folkevandring, gjeldskrise og en feilslått markedsliberalisme.

Fra Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Kåre Willoch og 1980-tallets frigjøring av markedskreftene, fram til dagens Eurokrise – i følge Borch – er det åpenbart at grunnlaget for dagens vanskelige situasjon ble lagt under markedsfrislippet for 30-årene siden. Tilstanden har skapt økonomisk vekst, men den har også grovt forrykket styrkeforholdet mellom pengemakten og det demokratiske samfunnet. Ikke minst har det skapt en generasjon av individualister og egoister som har undergravet velferdsstatens gamle dyder som solidaritet og sosial samvittighet.

Tilhørerne fikk et engasjert, glitrende velformulert og underholdende varsku i debatten om vår felles framtid, men avslutningsvis uttalte også Borch et håp om at en godt utdannet ny generasjon kan arbeide seg ut av kortsynt materialisme og inn mot mer varige verdier.