Back to All Events

Trond Markestad: “Dagens og morgendagens etiske utfordringer i helsevesenet.”

Professor Trond Markestad jobbet som barnelege, forsker og som leder i Den norske legeforenings råd for legeetikk. Rådet har tatt standpunkt i saker som har hatt stor allmenn betydning og interesse.