Back to All Events

Åsmund Asdahl: «Biomangfold som forutsetning for matsikkerhet – fra ville kornslag i Mesopotamia til 150 000 poser hvete på Svalbard»

Åsmund Asdahl er koordinator for Svalbards globale frøhvelv. Han er ansatt ved Nordisk genressurssenter og har ansvar for samarbeidet med genbankene som deponerer frø i Frøhvelvet samt alt arbeid med frø inn og ut av frølageret på Svalbard.