Back to All Events

Unn Iren Aasdalen: «Fra velferdsstat til konkurransestat.»

Hva innebærer det om markedstenkning legges til grunn i offentlige virksomheter som f.eks.
skole og sykehus? Unn Iren Aasdalen er nå rektor på Nansenskolen på Lillehammer, og
tidligere journalist og redaktør.