Back to All Events

Rune Haaverstad: “Hjertekirurgi i Norge og utviklingsland.”

Rune Haaverstad fra Gjøvik er professor og leder for hjertekirurgien ved Haukeland
Universitetssykehus. Han vil beskrive utviklingen innen hjertekirurgisk behandling
både i vestlige land og i utviklingsland som Etiopia.