Back to All Events

Lars Weisæth: “Terrortrusselen – hva gjør den med oss? Hvordan reagerer mennesket på å leve med et økende trusselbilde?”

Lars Weisæth er professor og krisepsykiater tilknyttet Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Reaksjonene etter nasjonale katastrofer samt FN-veteraners psykiske helse har vært gjenstand for hans forskning. Etter 22. juli 2011 var han sentral som rådgiver til myndig- hetene. Weisæth har hatt en rekke oppdrag for WHO i krigs- og katastrofeområder