Back to All Events

Kari Alterkjær: «Siste nytt fra klimaforskninger. Hva betyr klimaendringene for oss?»

Kari Alterskjær har doktorgrad i meteorologi og er seniorforsker ved Cicero, Norges fremste
senter for klimaforskning.