Back to All Events

Johan Kaggestad: «Relasjoner mellom det mentale, sosiale og fysiske – hvordan fungere best mulig til tross for høy alder?»

Kaggestad er kjent som trener for en rekke idrettsprofiler, blant annet Grete Waitz og Ingrid Kristiansen.

Han har videre utmerket seg som ekspertkommentator for TV2 i forbindelse med Tour de France.