Back to All Events

Halvor Tjønn: “Makten i Russland” – en vandring i det russiske imperiets historie.

Tjønn er historiker og forfatter, med Russland som spesialfelt. Foredraget vil gi innsikt i russisk mentalitet og vil markere 100-årsjubileet for revolusjonen i 1917.