Back to All Events

Åslaug Marie Haga: “Biomangfold som forutsetning for matsikkerhet – små ting kan løse store problemer.”

Åslaug Marie Haga er organisasjonskvinne og tidligere diplomat og politiker. Hun jobber nå i Bonn,
Tyskland, som direktør for Global Crop Diversity Trust – som har til oppgave å sikre biomangfoldet
av verdens matplanter i de viktigste plantegenbankene på kloden, inkludert i frøhvelvet på Svalbard.